Stadgar

Bostadsrättsföreningens gällande stadgar »

Stadgarna har under 2018/2019 uppdaterats och moderniserats för att följa ny lagstiftning.

Mäklarinfo

Svar på vanliga mäklarfrågor »

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018 »
Årsredovisning 2017 »
Årsredovisning 2016 »

Renovering och underhåll

Du kan läsa våra riktlinjer och tips kring renovering här.

Blankett för renovering »
Våtrumsanvisningar »
Skötsel och underhåll av fönster »

Andrahandsuthyrning

Blankett för uthyrning i andra hand »

Föreningen godkänner andrahandsuthyrning ett år i taget. Kontakta styrelsen för mer info,

Nycklar och nyckeltaggar

Användarguide för porttelefon »
Kopiera upp nycklar »