Lilla torpet Aspudden hörde till Hägerstens Gård som byggdes i början av 1700 talet. Där bostadsrättsföreningen Aspudden Centrum ligger idag fanns tidigare två stora gårdar ganska nära varandra och de kallades Stora och lilla Aspudden.

Det här är den del av Stockholm så som staden beskrivs i Per Anders Fogelströms böcker. Först landsbygd med åkrar och beteshagar. Under 1800 talet industrialiserades hela Aspudden och det skapade jobb till åtskilliga stockholmare – det fanns så många arbeten att människor till och med flyttade in från landsbygden och byggde bostäder i Hägersten.

Alfred Nobel spelade en ledande roll genom att industrialisera Aspudden och när Nitroglycerin Aktiebolaget anlade en sprängämnesfabrik i Vinterviken. Fortfarande idag talas det om de stora sprängmedelsolyckorna i Vinterviken och år 1921 flyttades fabriken. Tills alldeles nyligen huserade här Skulptörförbundet med Skulpturens hus i den gamla svavelfabriken. Idag är det en festvåning med den kände kocken Marcus Aujalay vid grytorna.

Vinterviken har blivit ett kärt grönområde för Aspuddens boende med hamn och promenadstråk nära Mälaren. Här ligger också Vintervikens trädgårdsförening med en visningsträdgård och kolonilotter.

Aspudden idag har gått från det gamla slitna som Fogelström beskriver, via att vara ett problemområde under 1950- och 60-talet (med tankar från staden att riva hela hela området till förmån för miljonprogrammet) till ett attraktivt område med fullt utbyggd service.