Störningar

Vi som bor i föreningen ska ha en lugn och trygg boendemiljö. Boende i föreningen har rätt till nattvila mellan 22.00-07.00, vilket innebär att du inte ska använda ljudliga maskiner eller på annat sätt skapa störande oljud mellan dessa tider. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar.

Om du själv blir störd, försök först att prata med din störande granne. Förmodligen har han eller hon inte förstått att du har blivit störd. Om det inte hjälper kan du kontakta styrelsen. I fall där störningarna fortsätter är det viktigt med dokumentation. Här kan du ladda ner en störningsrapport.

Ska du renovera?

Då är första steget att kontakta styrelsen, minst en månad innan planerad påbörjad byggstart. Läs mer här!

Ska du ha fest?

Det är det bra om du innan festen informerar dina grannar eller sätter upp en lapp i porten. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad på förhand.


Gemensamma utrymmen

Var aktsam och vårda föreningens egendom väl. Tänk på att kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Tvättstugan

Tvättstugan kan bli ett tvisteämne grannar emellan. Men det är egentligen väldigt enkelt: Man rengör maskinerna och städar efter sig. Inga husdjur får vistas i tvättstugan.

Cyklar, barnvagnar och pulkor

Dessa måste ställas i därför avsedda utrymmen och inte i entrén eller trapphuset. Utrymning vid brand måste alltid kunna ske utan hinder. Utryckningspersonal måste alltid kunna komma fram utan hinder. Föremål i trapphus ökar även brandrisken. Det gäller även mattor utanför lägenhetsdörrarna som dessutom försvårar trappstädningen.

Förråd

Källar- och vindsförråd skall vara märkta med lägenhetsnummer. Se till att dörrar till källare och vind är stängda och låsta. Av brandsäkerhetsskäl är det är inte tillåtet att förvara saker utanför sitt förråd, i gångarna.

Grovsoprum

Föreningen har två grovsoprum som finns i källaren på Sigfridsvägen 7 samt bredvid ICAs lastkaj på Schlytersvägen. I dessa kan man slänga grovsopor samt sortera tidningar, glas och metall. Byggsopor får ej slängas i grovsoprummet.

Rökning

Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom hissar, källargångar, tvättstuga och trapphus. För allas trevnad – kasta inte fimpar varken utanför entréerna, från balkongen eller någon annanstans kring föreningens hus.


Vår utemiljö

Balkonger

Blomlådor ska sitta på balkongräckets insida. Vattna försiktigt så att inte grannen blir blöt! Det är inte tillåtet att skaka och piska mattor från balkongen. Att grilla på balkongen kan medföra brandrisk och os, och att använda kolgrill är inte tillåtet. Elgrill eller gasolgrill kan eventuellt användas med försiktighet och med respekt för grannar. Använd gärna de gemensamma grillarna och utemöblerna på gårdarna istället.

Parabol och antenn

Om du vill ha en egen parabolantenn så får den endast sättas upp på insidan av balkongen.

Ohyra

Kontakta fastighetsskötaren omedelbart om du skulle få problem med till exempel mjölbaggar eller pälsänger.