Föreningen

Bostadsrättsföreningen Aspudden Centrum bildades i maj 2007 och under 2009 förvärvades de fem flerbostadshusen på adresserna Sigfridsvägen 7-9, Hägerstensvägen 124-126, Erik Segersälls Väg 4 och Schlytersvägen 59.

Sammanlagt omfattar föreningen 87 lägenheter varav 8 är hyresrätter. Den totala byggnadsytan uppgår till 8 376 kvm varav 6 863 kvm utgör lägenhetsyta och 1 513 kvm lokalyta.

De som bor i vår förening har nära till service och kommunikationer. ICA-butiken, tillsammans med Skomakeriet, är våra hyresgäster. Att bo i Aspudden är att bo stadsnära och samtidigt ha närheten till strövområden och friluftsliv.

Föreningen har en god ekonomi och får in hyresintäkter från bland annat lokaler och garageuthyrning. Föreningen jobbar även aktivt med att ombilda föreningens oanvända utrymmen till bostäder.


Husen

Stadsplanen för Aspudden togs 1906 och sex år senare, olympiaåret 1912, byggdes föreningens första hus. 1947 byggdes huset om efter ritningar av stockholmsarkitekterna Nils G:son Friberg och Ernst Hawerman. Senare blev huset ombyggt igen och då av en av landets mest tongivande funkisarkitekter Ernst Grönwall.

De yngre husen är från 1980 och signerade Lars Bryde och Inga Varg. Lars Bryde räknas som en planlösningarnas mästare.


Service

Föreningens ekonomiska förvaltare är Riksbyggen / Förvaltning i Östersund, och teknisk förvaltare samt fastighetsskötare är Firma Marcus Spång.

I föreningen finns 64 parkeringsplatser i varmgarage där våra medlemmar har förtur i kön. Det finns även boendeparkering i området.