Frågor

Styrelsen nås via e-post: styrelsen@brfaspuddencentrum.se. Tänk på att styrelsen är boende i föreningen och hanterar föreningens ärenden på sin fritid. Vissa frågor kan behöva diskuteras på ett styrelsemöte innan du kan få ett konkret svar.

Felanmälan

Firma Marcus Spång ansvarar för vår fastighetsskötsel. Felanmälan görs enklast via www.126.se eller felanmalan@brfaspuddencentrum.se. Akuta ärenden på vardagar kl 7–17 anmäls på telefon 073-971 98 50. Telefontid för övriga, ej akuta ärenden är måndagar och fredagar kl 14–15.

Akuta åtgärder på kvällar, nätter och helger utförs av Jourmontör/Securitas, telefon 08-657 77 00.

Garaget

Om du har frågor gällande garaget eller vill ställa dig i kö, skicka e-post till garage@brfaspuddencentrum.se.

Ekonomisk förvaltning

Har du frågor gällande avgifter, avier och inbetalningar ska du vända dig till Agenta som bistår föreningen i den ekonomiska förvaltningen. Du når Agentas kundservice på telefon 08-522 18 242 eller via e-post: kundtjanst@agentaforvaltning.se.

Styrelsemedlemmar

Tobias Oskarsson, ordförande
Gösta Bäckström, kassör
Petronella Barvaeus, sekreterare
Nils Löventorn
Anders Lindberg
Dana Costa
Ian Bergendahl
Yeliz Tutuncu
Tom Berggren

Föreningens organisationsnummer är 769616-6318.