Avspärrningen av gångvägen mellan husen

Här följer information gällande den tillfälliga avspärrningen av gångvägen som löper från Erik Segersälls väg (trappen bredvid ICA) till Sigfridsvägen.

Vägen stängdes av tidigare i somras under ett markarbete med fjärrvärme till förskolan, och efter att arbetet slutförts har vi låtit avspärrningarna sitta kvar tills vidare. Det är ingen permanent lösning, men vi har länge haft problem med att området bakom panncentralen nyttjats som urinoar och för försäljning och bruk av narkotika. När vägen stängdes minskade problemen avsevärt.

Det pågår en diskussion om en långsiktig lösning, men inget beslut har tagits ännu. Målet är att vi ska ha en levande, trygg, användbar och vacker miljö mellan gårdarna.